Wiek odbiorcy

Problematyka pracy pielęgniarki » Wiek odbiorcy

Przyswajanie nowych treści natrafia często na duże opory, jeśli wymaga zmiany przyzwyczajeń czy ukształtowanych przez lata stereotypów zachowania się. Stereotypy w postępowaniu stają się z biegiem lat mało plastyczne i nie poddają się modyfikowaniu. Najłatwiej jest je zatem zmienić lub kształtować nowe u młodzieży, której stereotypy jeszcze są plastyczne, nie zasklepiałe w formach często rutyniarskich. Młodzież jest bardziej nastawiona na poznawanie, ciekawa nowości i tego, co dzieje się w świecie. Dzięki temu występuje łatwość przyjmowania nowych treści, kształtowanie nowych nawyków i przyzwyczajeń.

Z tych właśnie względów oddziaływanie na dzieci i młodzież - czy to w indywidualnych kontaktach, czy w zetknięciu się ze zbiorowością - daje znacznie lepsze wyniki niż z osobami dorosłymi. Nawet zmiany w przekonaniach młodzieży łatwiej jest dokonać niż u osób starszych, u których stają się one mało plastyczne i trudno poddające zmianom. Trzeba się liczyć z tym, że u osób, które nie akceptują przekazywanych im poleceń, nie uzyskamy efektów idących w pożądanym kierunku. Człowiek nie akceptujący pewnych wiadomości nie widzi w nich nic pozytywnego i doszukuje się negatywnych cech.