Właściwe oddziaływanie wychowawcze rodziców

Problematyka pracy pielęgniarki » Właściwe oddziaływanie wychowawcze rodziców

Właściwe oddziaływanie wychowawcze rodziców polega nie tylko na tym, aby nadmiernie nie obciążać dziecka, ale i nie zwalniać go całkowicie od obowiązków. Nie ma w domu prac ważnych, mniej ważnych lub nieważnych, wszystkie są jednakowo ważne i wszystkie trzeba jednakowo cenić. Jeśli są prace mniej ważne, wszyscy będą ich unikali, ale jeśli wszystkie są ważne, to żadnej nie można pominąć. W ten sposób unika się zewnętrznego przymusu, który zawsze wywołuje konflikty w rodzinie. Niedostateczne wykonanie pewnych zadań lub zaniedbanie ich paraliżuje życie rodzinne. Niewyniesienie śmieci powoduje nadmierne gromadzenie się ich i roznoszenie po całym mieszkaniu. Niepodlanie kwiatów grozi im uschnięciem, a przez to pozbawia mieszkania estetycznego wyglądu itd. To jest nie tylko odpowiedzialność za podjęte obowiązki i spełnienie oczekiwań pozostałych członków rodziny, ale również kształtowanie postawy moralnej do całej wspólnoty rodzinnej. Dziecko wdraża się do poznawania przyjętych norm, których niedotrzymanie jest złym czynem, jest przestępstwem w stosunku do innych. Wywiązywanie się solidne z podjętych zadań to jednocześnie kształtowanie wartości moralnych, które nie będą wynikiem nakazów lub zakazów osób dorosłych, ale wynikiem zaangażowania jednostki. Rodzice nie powinni stosować przymusu, który zawsze grozi konfliktem, ale stwarzać takie sytuacje, aby dzieci same dochodziły do formułowania norm moralnych, do przyjmowania tego, co słuszne, a odrzucania spraw niesłusznych.

Dziecko będzie wrastało w rodzinę coraz mocniej. Najpierw przez wykonywanie prac ważnych dla życia rodziny, potem przez udział w planowaniu wydatków, ustalaniu hierarchii potrzeb. Staje przed koniecznością podjęcia decyzji, np. czy najpierw kupić płaszcz Ali, czy buty Jurkowi, jak oszczędnie wydawać pieniądze domowe, czy nie przyłożyć się do nauki i zdobyć stypendium w szkole, aby w ten sposób pomóc rodzicom w wydatkach. Dzieci uczestniczą w podejmowaniu decyzji, ich głos jest brany pod uwagę razem z innymi, nie mają więc pretensji, że są pokrzywdzone lub że inne są faworyzowane.