Wprowadzanie innowacji

Problematyka pracy pielęgniarki » Wprowadzanie innowacji

Przy wprowadzaniu innowacji w działaniu człowieka lub zmienianiu jego zachowania wywołanego treściami oświaty zdrowotnej należałoby przestrzegać niżej proponowanych zasad: 1. Podopieczny musi wyraźnie zdawać sobie sprawę z tego, czego od niego oczekujemy. Aby to osiągnąć, trzeba dobierać takich słów, które s(ą dla odbiorcy zrozumiałe. Unikać używania sformułowań ogólnikowych w rodzaju: „powinna pani bardziej racjonalnie żywić dziecko", „powinna pani właściwie pielęgnować córeczkę", gdy matka nie wie, jakie treści kryją się za tymi określeniami. Podopieczny ma otrzymać wyraźne dyrektywy postępowania, np. w III miesiącu życia należy zacząć podawać dziecku witaminy, w V miesiącu podajemy zmielone mięso itd. 2. Zagadnienie należy przedstawić tak, aby nim zainteresować. W proponowanych sugestiach liczyć się trzeba z normami funkcjonującymi w tym środowisku. 3. Przedstawiając daną sprawę dobrze jest pokazać, jakie ona korzyści daje, aby podopieczny uznał, że warto jest włożyć trochę wysiłku, by to wprowadzić w działanie (np. kobiety przekonane o korzyściach „szkoły rodzenia", mimo że mają mało czasu, chodzą na zajęcia, bo widzą w tym konkretne korzyści). 4. Odbiorca informacji musi mieć możność poczynienia prób, aby się praktycznie przekonać o korzyściach. Uzyskanie pozytywnego wyniku jest najbardziej przekonującym argumentem. (Np. jeśli dziecko miało podrażnienie skóry po środkach chemicznych używanych do prania i zaleciliśmy ich eliminację oraz zastąpienie mydłem lub dokładne płukanie i zmiany na skórze ustąpiły, matka z pewnością będzie przestrzegać doboru środków do prania nieszkodliwych dla dziecka). Dopiero gdy dane postępowanie zostanie sprawdzone praktycznie, człowiek podejmuje decyzje o zastosowaniu go w życiu.