Wychowanie zdrowotne

Problematyka pracy pielęgniarki » Wychowanie zdrowotne

Wychowanie zdrowotne zostało uznane w świecie jako część nieodłączna wychowania człowieka, polegająca na kształtowaniu postaw ludzi do swego zdrowia. Przyjmując z psychologii społecznej definicję postawy jako „trwałej organizacji procesów motywacyjnych, emocjonalnych, percepcyjnych i poznawczych, związanych z jakimś aspektem świata jednostki" (Krech D., Cruthfield R. S., Ballachey E. L. ), możemy w nich wyróżnić 3 podstawowe komponenty: a) poznawczy, na który składają się przekonania człowieka, szczególnie oceniające, b) uczuciowy, przejawiający się w nastawieniach pozytywnych lub negatywnych do sfery zdrowia, c) dyspozycji do działania w danym zakresie. Wiedząc już, że w postawie wyróżniamy te 3 sfery, trzeba dobrać takie rodzaje działań, które będą prowadzić do równomiernego, harmonijnego sztauowania tych sfer.