Wykształcenie odbiorcy

Problematyka pracy pielęgniarki » Wykształcenie odbiorcy

Wykształcenie odbiorcy jest bardzo istotną informacją, świadczącą o przygotowaniu podopiecznego do odbioru podawanych wiadomości. Znajomość wykształcenia odbiorcy jest niezbędna dla prelegenta, gdyż pomaga w przygotowaniu odpowiednio dostosowanej argumentacji do poziomu słuchaczy. Osoby z wykształceniem średnim i wyższym wymagają innego przekazu wiadomości, bo są bardziej oczytane, mają więcej wiadomości o świecie, a w tym i o zdrowiu.