Wywiad środowiskowy

Problematyka pracy pielęgniarki » Wywiad środowiskowy

Wywiad środowiskowy powinien być przeprowadzony w domu podopiecznego. Pielęgniarka gromadzi dane o życiu rodziny, jej warunkach bytowych i mieszkaniowych, trudnościach, kłopotach, konfliktach rodzinnych. Prawdziwość wypowiedzi może tu być sprawdzona w niektórych przypadkach spostrzeżeniami. Będąc w domu podopiecznego możemy różne rzeczy spostrzec i nie musimy wtedy o nie pytać.