Wywiad w środowisku

Problematyka pracy pielęgniarki » Wywiad w środowisku

Wywiad w środowisku jest podstawową metodą gromadzenia danych o interesujących nas zjawiskach. Musi być jednak dokładnie przygotowany i taktownie przeprowadzony. Osoby, z którą przeprowadza się wywiad, nie można przymuszać do rozmowy ani niczego sugerować. Należy stworzyć taką sytuację, aby zaczęła mówić i chciała z nami rozmawiać. Można rozpocząć wywiad od rozmowy na temat obojętny, a dopiero później skierować ją na interesujące nas sprawy. Dobrze jest również wykorzystać doręczenie . wezwania matki z dzieckiem na badanie lub szczepienie do nawiązania kontaktu z rodziną i zebrania o niej wiadomości potrzebnych do realizacji podjętych zadań.

Prowadzenie samej rozmowy wymaga też pewnej strategii postępowania, umiejętnego stawiania pytań, niesugerowania odpowiedzi, jasnego formułowania myśli i naprowadzania danej osoby na interesujące nas sprawy. W czasie rozmowy należy obserwować zachowanie się osoby, rozładowywać napięcia i wprowadzać nastrój swobodny, ale poważny. Nie jest też sprawą obojętną, z kim prowadzi się wywiad, gdyż każdy osobnik z otoczenia udziela nieco innych informacji o osobie, którą chcemy poznać, i na ogół uzyskujemy fragmentaryczne wiadomości. Dzieci dostarczają opisu rodziców od strony spełnianych przez nich ról rodzinnych. Żona o mężu (lub odwrotnie) wprowadza w zagadnienie realizowania roli rodzinnej i stosunku do domowników. Wywiad prze-prowadzany w szkole lub miejscu pracy pozwala na uzyskanie wiadomości o utrzymywanych przez jednostkę kontaktach koleżeńskich, wywiązywaniu się z obowiązków, udziale w życiu społeczności itp.

Z rozmowy z samym zainteresowanym możemy się dowiedzieć o tym, jaki jest jego stosunek do ludzi i spraw, które nas interesują, oraz jak widzi samego siebie. Konfrontujemy dwa punkty widzenia o podopiecznym: jego samego i otoczenia, i wtedy możemy zorientować się, czy istnieją rozbieżności między nimi 'i co jest tego powodem. Jeśli przekonanie o sobie znacznie różni się od tego, jak oceniają go inni, powstaje sprzeczność, która 'może wpływać na pogorszenie się układu stosunków rodzinnych. Wymaga to zorganizowania takiego działania, które nie dopuści do powstawania konfliktów- między jednostką a otoczeniem.