Zainteresowanie zagadnieniami zdrowia

Problematyka pracy pielęgniarki » Zainteresowanie zagadnieniami zdrowia

Zainteresowanie zagadnieniami zdrowia przejawia się w tym, że ludzie poszukują informacji na ten temat, czytają z tego zakresu książki, artykuły, słuchają audycji, biorą udział w odczytach. Czasem zetkną się ze sprawami, których nie rozumieją i wtedy proszą o wyjaśnienie. Zapotrzebowanie na niektóre wiadomości mają osoby odczuwające jakieś dolegliwości, chorujące albo mające w swym otoczeniu jednostki chore, za które odpowiadają i nad którymi muszą roztoczyć opiekę. Tu znów wiadomości są im potrzebne do działania, a więc chętnie je przyswajają, gdy tylko nadarza się okazja.

Na zainteresowania stanem zdrowia własnego mogą wpływać również aspiracje jednostki oraz jej plany życiowe. Jeśli młody człowiek chce zostać sportowcem czy uprawiać kulturę fizyczną, musi przestrzegać higieny, aby mieć dobre wyniki. Wiadomo, że jednostka o słabej kondycji fizycznej nie osiągnie wyników pozytywnych, a jeśli nie chce uchodzić za cherlaka, musi zadbać o swoją tężyznę. Interesuje się więc, jak to osiągnąć, co należy robić, aby pozbyć się ujemnych cech fizycznych.