Zmniejszona możliwość zapamiętywania

Problematyka pracy pielęgniarki » Zmniejszona możliwość zapamiętywania

Zmniejszona możliwość zapamiętywania, trudności w rozumieniu powinny skłaniać osobę nauczającą do kilkakrotnego powtarzania informacji, polecenie zanotowania jej, aby w razie potrzeby można było do niej zajrzeć. Również wskazane jest używanie pomocy audiowizualnych w szerokim zakresie.