Znajomość danych

Problematyka pracy pielęgniarki » Znajomość danych

Znajomość danych zasięgniętych z wszystkich wzmiankowanych źródeł jest punktem wyjściowym do czynienia porównań, ale nie wystarczającym w pełni do podjęcia decyzji o kierunku działań. Do tego potrzebne jest dokładne poznanie swego rejonu, dokonane przez samą pielęgniarkę. Pomocne jej będą dwie metody: obserwacja oraz dane z dokumentacji podopiecznych.