Znajomość praw i prawidłowości uczenia się

Problematyka pracy pielęgniarki » Znajomość praw i prawidłowości uczenia się

Znajomość praw i prawidłowości uczenia się potwierdza, że większe szanse na utrwalenie mają te wiadomości, które częściej znajdują się w polu świadomości człowieka. Jednorazowe zetknięcie się z informacjami na ogół prowadzi do krótkotrwałego zapamiętania, do zatrzymania w pamięci świeżej, ale i do szybkiego zapomnienia, chyba że są to informacje interesujące i stosunkowo proste.

Pielęgniarka środowiskowa będzie miała kontakt zarówno z poszczególnymi osobami, u których należałoby zmienić ich sposób postępowania lub pomóc im w ich trudnym położeniu, jak i z całymi zespołami czy grupami, w których każdy członek będzie podlegał innego rodzaju oddziaływaniom. Nie będzie to wyłącznie działanie na jednostkę, ale podporządkowanie działania jednostki na rzecz zespołu. Będzie to więc praca pielęgniarki, polegająca na modyfikowaniu zachowań poszczególnych na rzecz grupy. Wiele jednostek w poszczególnych rodzinach wyłamuje się spod nakazów osób starszych, nie słucha ich, uważając, że ich postawa do aktualnej rzeczywistości jest przestarzała, że nie idą z prądem, ale zatrzymali się w swoim rozwoju społecznym. Osoby starsze broniąc swego prestiżu zarzucają młodym, że udają przemądrzałych, chcą pouczać starszych, żądają niemożliwych uprawnień itp. Nieporozumień w takiej rodzinie jest coraz więcej, niechęci wspólnej wiele, sytuacja nabrzmiewa, żadna ze stron nie chce ustąpić i konflikt gotowy. Nie są to sprawy łatwe do rozwiązania i nie należy sądzić, że pielęgniarka będzie mogła je zawsze rozwiązać, ale trzeba czynić próby wyjaśnienia stronom ich niepotrzebnego uporu, przekonywania o większej tolerancji z jednej i drugiej strony itp.

W rodzinach nastawionych egoistycznie, w których wszystkie trudy utrzymania porządku spoczywają na jednej osobie, przerastając często jej siły fizyczne, praca będzie koncentrowała się na przekształcaniu postaw pozostałych członków. Niełatwo jest zmusić kogoś, aby zaczął pracować lub wniósł swój udział w utrzymanie porządku w domu, żeby podjął część obowiązków domowych, ale wprowadzenie podziału pracy jest niezbędne przy zapracowanych zawodowo rodzicach. W takiej rodzinie należałoby poczynić starania, aby wprowadzić pewien ład i porządek, w którym będą brali udział wszyscy członkowie. Będzie to więc oddziaływanie na całą grupę w celu zintegrowania jej wysiłku na rzecz rodziny. Środki działania będą więc inne niż wówczas, gdy trzeba się zająć tylko jednostką, ją pielęgnować, pomagać czy załatwiać pewne sprawy doraźne.

W działalności pielęgniarki środowiskowej wyróżnia się więc oddziaływanie na jednostkę - wtedy środki dobierane będą w zależności od sytuacji, w jakiej jednostka się znajduje, i działanie na grupę, w której dana osoba funkcjonuje. Poza grupą rodzinną należałoby pamiętać również o grupach rówieśniczych, w których poszczególne jednostki przebywają. Te grupy mogą oddziaływać na jednostkę pozytywnie - w zakresie higieny fizycznej, porządku, nawyków i przyzwyczajeń, jak też i negatywnie. Pielęgniarka środowiskowa może spotkać się z różnymi, niepożądanymi objawami zachowania jednostki, wyniesionymi z grupy rówieśniczej. Mogą to być różnego rodzaju sformułowania słowne niepożądane z punktu wychowawczego, a także lekceważenie nawyków higienicznych. Młody człowiek nie ma ochoty np. myć się przed udaniem na spoczynek czy systematycznie myć zębów. Niektórzy pod wpływem rówieśników zaczynają palić, czy nawet ukradkiem pić wino, piwo, a nierzadko wódkę. Nie trzeba więc obojętnie przechodzić nad tym, do jakiej grupy nasz podopieczny należy, co rodzice wiedzą o tej grupie, jaki jest jego stosunek do wymagań z zakresu higieny i czy przestrzega je, czy może już zaprzestał. Rodzice wielu zachowań swego dziecka mogą nie zauważyć zarówno z braku czasu na obserwację, jak i ze względu na idealizowanie swego dziecka. Rozległa jest lista spraw, jakie mogą występować w rodzinie, poczynając od nieprzestrzegania wymagań higieny, a kończąc na przedwczesnych stosunkach seksualnych czy zboczeniach. Wiele spraw do tej listy mogą wnosić grupy rówieśnicze czy daleko posunięta tolerancja rodziców. Dobrze jest zaobserwować występujące nieprawidłowości i starać się je usuwać.